ΤΣΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΦΜ: 800494544

ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 125572201000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ – ΣΟΥΝΙΟΥ 1ο Χλμ      

Τ.Κ.: 19500

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης ισολογισμών της εταιρείας ΤΣΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ