ΤΣΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ – ΣΟΥΝΙΟΥ 1ο Χλμ  

Τ.Κ.: 19500

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2292100071

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.glassprint.gr

E-MAIL: accounting@glassprint.gr Ιστοσελίδα δημοσίευσης ισολογισμών της εταιρείας ΤΣΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ